top of page

Adatkezelési tájékoztató

Az oldal üzemeltetője kijelenti, hogy elkötelezett a jogszabályi előírások tartásában és a magánszemélyek személyes adatainak védelmében. Tevékenysége során mindent megtesz a törvényi kötelezettségek maradéktalan teljesítéséért és személyes jogok védelméért és biztosításáért. Kiemelt fontossággal kezeljük a weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelmét, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítását. Célunk, hogy a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve biztosítsuk a látogatók biztonságos internetezését.

Röviden összefoglalva:

 Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

 Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

 Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át.

 Írásbeli kérésre bárkinek rövid időn belül felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról.

 A személyes adatok módosítását, törlését írásbeli megkeresésre megtesszük.

 

FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSAI: A mozostudio.hu weblap böngészésével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weblap üzemeltetőjének, a Stílus 62 Bt (továbbiakban: Üzemeltető) a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel. Az oldalon megtalálható információk ingyenesen megtekinthetők, a weblap Üzemeltetője, mint jogtulajdonos azonban nem járul hozzá a közzétett tartalmak ingyenes üzleti célú felhasználásához. A természetes személyek személyes adatainak védelméről és az ilyen adataiknak szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezik.

 

A Rendelet előírja, hogy az Adatkezelő (jelen esetben a Mozostudio.hu tulajdonosa) köteles biztosítani az érintett jogainak a gyakorlását és az érintett részére megfelelő tájékoztatást nyújtani a személyes adatok kezelésére vonatkozóan. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. Jelen dokumentumunkkal tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető és kinyomtatható formában adunk tájékoztatást az adatkezelés módjáról és teszünk eleget törvényi kötelezettségünknek. Az Adatkezelési tájékoztatónkban rögzítjük a Mozostudio.hu weboldalán történő regisztráció során megadott adatok felhasználásának és tárolásának (adatkezelés) módját, idejét és szabályait az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, figyelemmel az Online Privacy Alliance ajánlásaira és a vonatkozó nemzetközi egyezményekre.

 

Adatkezelő adatai

Adatkezelő az, akinek a természetes személyek előre meghatározott céllal, önkéntesen megadják személyes adataikat (név, cím, email, telefon, IP, cookie ID) és kezeli (rögzítés, gyűjtés, tárolás, használat, módosítás, továbbítás) azokat. A https://mozostudio.hu/ weboldal oldal üzemeltetője, az Adatkezelési tájékoztató kiadója és egyben az Adatkezelő (továbbiakban Adatkezelő)

Név: Stílus 62 Bt

Képviselő: Siposné Ruff Irén

Nyilvántartási szám: cg-06-022537

Adószám: 24575227-113

Székhely: 2335 Taksony Arany J. u 1

Telefon: +36 (70) 336-0525

Email cím: info@mozostudio.hu

 

Adatfeldolgozók adatai

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de Adatkezelő az adatok átadásának tényéről tájékoztatni köteles az érintetteket. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk: Adatkezelő a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás, honlap karbantartás) biztosítja és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat. Az IT szolgáltatók által végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren. Az Adatfeldolgozók saját Adatkezelési szabályzattal rendelkeznek, amelyben garantálják a törvényi megfelelést. Ez a tény és a velük kötött szerződésünk garancia arra, hogy a továbbadott személyi adatok biztonságban vannak.

Tájékoztatás a Mozostudio.hu honlapon végzett adatkezelésekről

Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.§ 1. pont alapján).

 

Jelen dokumentum kizárólag természetes személyek a személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk , melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel. Kijelentjük, hogy személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át.

 

Megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az üzemeletető elkötelezett a honlap szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. Az Adatkezelő adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

 

A honlapon adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A honlapon gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni.

 

A honlap oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. Az önkéntesen megadott felhasználói adatokat hírlevél, blogértesítő küldésére, saját illetve esetenként üzleti partnerek hirdetéseinek küldésére használjuk.

 

Az adatokat számítástechnikai és hírlevélküldő eszközeinkben és szoftvereinkben tároljuk, azokról csak biztonsági másolatokat készítünk és tárolunk. A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan, a jogszabályoknak megfelelően kizárólag üzleti célhoz kötötten kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át. A feliratkozás bármikor megszüntethető a küldött elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre való kattintással. Az adatkezelés teljes időtartama (feliratkozás és leiratkozás között eltelt idő) alatt védjük az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

 

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá. A feliratkozás önkéntesen történik. Az adatokat a felhasználó leiratkozásáig tároljuk. A feliratkozással a felhasználó kijelenti, hogy e-mail címét azért adta meg, hogy arra leveleket, küldeményeket és információkat kapjon a szerzőtől. Az alkalmanként küldött emailek a hasznos információk mellett ajánlatokat, akár más üzleti partnerek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak. Az üzemeltető a leiratkozást minden értesítőjében biztosítja.

 

A szerző fenntartja magának a jogot, hogy a nem teljes, vagy valótlan adatokkal regisztráló felhasználókat figyelmeztetés nélkül törölje az adatbázisból. A feliratkozó a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel nem élhet. A felhasználó ezen szabályok ismeretében és tudomásul vételével jelentkezik az adatbázisba. A mozostudio.hu oldalon történő órára bejelentkezés vagy hírlevélre való feliratkozás és bárminemű ingyenes tanulmány letöltése a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, melyet a felhasználó az önkéntes kattintásával el is ismer.

Milyen személyes adatokat és milyen céllal gyűjtünk?

Órára jelentkezés

Mozgás óránkra, kezeléseinkre a helyek biztosítása érdekében előzetes jelentkezést kérünk. A jelentkezéskor a néven túl, a telefonszámot és email címet is kérünk, amik arra szolgálnak, hogy az órák elmaradása esetén értesíteni tudjuk a jelentkezőket.

Kapcsolat felvételi űrlap kitöltése

A kapcsolat felvételi űrlapon hozzánk segítségért fordulóktól néven túl email elérhetőséget kérünk azért, hogy a kérdést érdemben megválaszolhassuk.

Külső forrásból származó adatok

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak, amikre nincs rálátásunk. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Előfordulhat, hogy ezek a honlapok adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra. Beavatkozási lehetőségünk nincs ezekre a külső adatkezelésekre és az általuk gyűjtött adatokat sem látjuk, de amennyiben tudomásunkra jut, hogy az adatokat szabálytalanul kezelik, a beágyazott tartalmakat töröljük.

Sütik

A weboldal a felhasználó élmények fokozása, a személyre szabott böngészés érdekében cookie-kat (sütiket) használ. A sütik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában, létükről az oldalra érkező látogatót felugró ablak tájékoztatja. A weboldal használatával a felhasználó elfogadja a cookie-k használatát. A honlap látogatása során rögzülhet a felhasználók IP címe, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen.

Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. A Mozostudio.hu oldal böngészésekor leggyakrabban tárolt adatok köre:

  • a látogató által használt IP cím,

  • a böngésző típusa,

  •  a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),

  •  látogatás időpontja, 

  •  a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás, 

  •  kattintás.

Írásbeli kérésre bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról. Szintén írásban kérhető a tárolt adatok, módosítása és törlése az alábbi elérhetőségen: info@mozostudio.hu

bottom of page