top of page

KMT Torna - Komplex Mozgásterápia gyerekeknek

Mi a Komplex Mozgásterápia, vagy más néven KMT Torna?

Egyre nő a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek száma, melynek nagyon sokféle oka lehet, de elmondható, hogy az esetek hátterének 65-70%-ban az idegrendszer alul-szervezettsége áll.

A komplex mozgásterápia Kulcsár Mihályné fejlesztőpedagógus munkásságához köthető, aki a Delacato terápiájának módszerét vette alapul és dolgozta át. Munkásságához hozzátartozik, hogy pedagógusként szerzett nagy tapasztalatot, szakmai pályafutásának kezdetén, első osztályán tapasztalta meg, hogy milyen pozitív eredményeket érhetünk el vele. Ennek hatására mélyebb tanulmányokat, vizsgálatokat, megfigyeléseket végzett, és évtizedes munkája eredményeként született meg a Komplex Mozgásterápia.

 

A mozgásfejlődés és az idegrendszer kapcsolata

 

A mozgásfejlődés szoros kapcsolatban áll a központi idegrendszer érésével, és ha a gyermekek érése közben a mozgás bármelyik szakasza – az ún. elemi-mozgások vagy veleszületett mozgásreflexek – kimarad (pl. kúszás, mászás, gurulás), vagy éppen nem jól gyakorlódott be (pl. túl korán feláll-, vagy jár a gyermek), akkor az ehhez kapcsolódó érzékelő és irányító központok sem fejlődtek ki megfelelően. Ezek jelenléte, előre vetíthet későbbiekben kialakuló viselkedési-, és tanulási nehézségeket, ezért a mozgásterápiának kiemelkedő jelentősége van, ezen problémák megelőzésében és terápiájában.

 

A gondosan összeállított gyakorlatok során a gyermekek újraélhetik életük korábbi mozgásfejlődési szakaszait, miközben az érésben lemaradt területek új „esélyt” kapnak arra, hogy a hiányosságokat kiküszöböljék, „felülírják”. Ezek a mozgások a fejlődés során képesek serkenteni az agy, az idegrendszer érését, így tudatos és folyamatos gyakorlásuk révén a hiányosságok csökkenhetnek, ami által az iskolai teljesítmény javulhat, a gyermekek mozgása összerendezettebbé válik, ügyesebbek, erősebbek lesznek, ezáltal megnövekszik az önbizalmuk is.

 

Az összeállított mozgássor

 

Az összeállított gyakorlatsor mindig személyre szabott. A eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a fejlődés a második- harmadik héten már beindul. Kezdeti időszakban,- egy esetleges regresszió után – látványos fejlődést tapasztalhatunk a gyermeknél, majd később lelassul egy kicsit. A terápia segítségével a gyerekeknek nemcsak a mozgása rendeződik, hanem az idegrendszer érése következtében javul a figyelme, viselkedése, feladattudata, téri tájékozódása, testképe, emlékezete, sorrendisége, egyensúlya, ügyesedik a mozgása.

 

Kinek és milyen problémák esetén tud segíteni a Komplex Mozgásterápia?

 

Átlagosan 5 éves kortól, amikor a gyermek nagycsoportos lesz ajánlható ez a fejlesztési forma. Érdemes már ekkor elvégezni a felmérést, hogy időben észrevegyük az esetleges éretlenség jeleit, és korrigálni lehessen még iskola kezdés előtt. Viszont az fontos tudni, hogy a Mozgásterápiát a későbbiek folyamán is érdemes bármikor elkezdeni, ha kihívásokat, nehézségeket észlelünk a gyermekünknél, és akár felnőtt korban is képes jótékony hatásait kifejteni.

 

A Komplex Mozgásterápiával jó eredményeket érhetünk el többek között a következő problémák esetén:

• Tanulási nehézségek

• Olvasási nehézségek esetén

• Írással kapcsolatos nehézségek

• Matematikai nehézségek

• Észlelés zavara: látás, hallás, mozgás, tapintás

• Figyelem és koncentráció zavarai

• Térérzékelés zavara, nehéz tájékozódás

• Egyensúly zavarok, tériszony

• Befelé csámpázó láb

• Lemaradt mozgásfejlődés

• Bizonytalan kézdominancia

• Finom-motorika fejlesztése

• Magatartászavar

• Beilleszkedési nehézségek

• Szobatisztaság

• Szorongás csökkentése

• Iskolai eredmények javításában

• önbizalom erősítése

 

Hogyan zajlik a felmérés, és mit vizsgálunk a Komplex Mozgásterápián belül?

 

Először egy beszélgetés keretében feltárjuk a problémát, és meghatározzuk, hogy mi a cél. Ha a mozgásterápia hasznos a célkiűzés szempontjából, akkor megkezdődik az állapotfelmérés. A konzultáció általában kb. 1,5 órát vesz igénybe. A szülővel előtte egy korábbi konzultáción átbeszéljük a problémát, egyeztetjük a lehetőségeket, és felvesszem az anamnézist, hogy amikor a gyermek jön, mér ezek ne vegyék el az időt, és a fókusz a gyermeken legyen. Erre azért is van szükség, hogy a „kényesebb” kérdéseket, a szülőkkel „négyszemközt” tudjuk átbeszélni, és így gördülékenyebben tud majd a vizsgálat haladni.

A mozgássor Maga a felmérés az idegrendszer rendezetlenségét hívatott elsősorban megvizsgálni. Játékos-, és mozgásos feladatokat tartalmaz, amiben legtöbbször szívesen együttműködnek a gyerekek. A folyamat végére fény derül arra, hogy melyek a problémás területek, és mit kell fejleszteni. A felmérést követően kb. 6-12 mozgásos feladatból álló gyakorlatsor kidolgozása következik. Ennek betanítása során már szükséges a szülő jelenléte is, hogy lássa, mire kell az otthoni feladatvégzésnél figyelni, mivel a gyakorlatokat minden nap, rendszeresen otthon végeznie kell a gyermeknek!

 

Fontos tudni, hogy igazán eredményes akkor tud lenni a mozgásterápia, ha annak kiadott gyakorlatait, heti 5 napon keresztül, napi 10-15 percben elvégezi a gyermek, de bátran ajánlom akár családi programnak is. A gyermek is szívesebben végzi, és a gyakorlatoknak jótékony hatása lesz mindenki számára.

 

A fejlesztő feladatok egymásra épülnek, az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé haladunk hónapról, hónapra. Ajánlatos egy-egy feladatot addig gyakoroltatni, amíg hibátlanul, könnyedén nem megy, és csak azután rátérni a nehezebb feladatokra. A kidolgozott kezelés lényege az, hogy lehetővé tegyék a gyermekek számára, hogy a mozgás szintjén újra éljék életüknek egy korábbi szakaszát. Ezzel az érésben elmaradt területek lehetőséget kaptak a deficitek ledolgozására, a hiányok pótlására.

Mindezt az egészséges életmód szemléletének átadása és tanítása egészíti ki. 4-6 hetente egy újabb konzultáció keretében a gyermek fejlődési ütemének megfelelően módosítjuk, begyakoroljuk az új mozgásos feladatsort, mely átlagosan 50 percet vesz igénybe. A konzultációk számát nehéz előre megjósolni, hiszen mindenki a saját ütemében tud csak haladni, de általában 6 – 18 hónap, az ami szükséges ahhoz, hogy a gyermek idegrendszere lekövesse a változásokat, és kialakuljanak a megfelelő új idegpályák.

 

Mi mindenre terjed ki a vizsgálat?

 

Az érzékszervek épségére, a jó ceruzafogásra, az elemi mozgások összerendezettségére, az egyensúlyérzékre, a pontos finom-mozgások, a keresztcsatornák működésére, testséma tudására, a kéz-, láb-, fül-, és szemdominancia meghatározására, szemmozgások koordináltságára, térérzékelés, a térirányok felismerésére, reprodukáló képességre, soralkotás képességére, szem-kéz koordinációra, iránykövetés képességére, biztos alak-háttér megkülönböztetésére, alak- forma- szín- és nagyságállandóságra, Gestalt látásra, azonosság- különbözőség felismerésére, analizáló-szintetizáló képességre, általános tájékozottságra, beszédkészségre, gondolkodásra, emlékezetre, figyelemre, feladattudatra, kudarctűrésre, felnőttekhez való viszonyra.

 

Milyen eredmények, és változások érhetőek el a KMT Tornával?

 

A gyakorlatsorok hatására a gyerekeknek nemcsak a mozgása rendeződik, hanem az idegrendszer érése következtében: A központi idegrendszer korrigálja működését A gyermek sikeresebben, hatékonyabban fog tanulni, ezáltal tanulással kapcsolatos szorongásai is oldódnak Önbizalma növekszik Ügyesedik mozgása, finom-motorikája Javul az egyensúlyérzéke, Megszűnnek a tériszonyhoz, szobatisztasághoz kapcsolódó tünetek Fejlődik kézügyessége, beszédkészsége, matematikai és olvasáskészsége Beindítja a rajzkészség igen erős fejlődését már óvodásoknál is Magatartási problémák javulása vagy akár megszűnése Figyelemkoncentrációja nagymértékben javul A gyermekek egyediségénél fogva pedig még számtalan az életvitelre is hatással lévő pozitív változások lehetségesek.

A foglalkozásokat Hajnal Katalin, pedagógus, mozgásfejlesztő és óvodai fejlesztő tréner, komplex mozgásterápia fejlesztő tartja.

Bejelentkezés: 

molnarkatka@gmail.com

+36703807477

KMT Torna Mozo Stúdió Taksony
bottom of page